مراقبت از شیشه اتومبیل

مارس 21, 2023

مراقبت از شیشه خودرو در مسافرت عیدنوروز

مراقبت از شیشه ماشین در مسافرت و نکات کلید در مسافرت ها مختلف بخصوص در مسافرت های نوروزی توجه و مراقبت از شیشه ماشین به دلایلی […]
ژانویه 27, 2021

نکات مهم بعد از تعویض شیشه اتومبیل

نکاتی که بعد از تعویض شیشه اتومبیل بایستی بدان توجه کنید مطمنا هیچ کس نمیخواهد برای شیشه ماشینش یا خود ماشین اتفاقی بیفتد ولی اگر اتفاق […]